doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera / Katedra technologie a řízení dopravy
 
Úvodní strana  | Aktuálně  |  Podklady pro studenty  |  Publikační činnost  |  Rozvrh výuky  | Termíny zkoušek  |  Kontakt

Podklady pro studenty:

Osobní doprava (navazující magisterské studium):

Integrované dopravní systémy (bakalářské studium):
 • vybrané části skript Osobní doprava:
 • problematika zakládání systémů IDS:
  • materiály pro výuku  (*.ZIP; 821 kB) - ZDE
  • druhá polovina přednášek v Power Pointu (*.ZIP, 420 kB) - ZDE
 • systémy IDS v krajích České republiky - ZDE
  • doplňující prezentace (*.ZIP; 11,28 MB) - ZDE
 • náležitosti internetových stránek pro IDS v Power Pointu (*.ZIP; 3,64 MB) - ZDE
 • projekt EU "Intramuros" na hodnocení IDS (*.ZIP; 82 kB) - ZDE
 • evropská norma ČSN EN 13816 "Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služeb, cíle a měření"
 • evropská norma ČSN EN 15140 "Veřejná přeprava osob - Základní požadavky a doporučení pro systémy hodnocení kvality poskytované služby"
 • projekt z předmětu IDS - ZDE
 • cvičení z předmětu IDS - tvorba licence (*.ZIP; 15 kB) - ZDE
Technologie a řízení dopravy - MHD (bakalářské studium):
 • skripta TŘD-MHD (verze pouze pro prohlížení, převodem z Wordu do Acrobatu došlo v některých případech k posunu textu oproti tištěným skriptům):
 • přednášky v Power Pointu (*.ZIP; 2,14 MB) - ZDE
 • doplnění přednášek v Power Pointu - signalizace v MHD (*.ZIP; 517 kB) - ZDE
 • public relations a public affairs v MHD (*.ZIP; 8 kB): ZDE (prezentace)
 • evropská norma ČSN EN 13816 "Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služeb, cíle a měření"
 • evropská norma ČSN EN 15140 "Veřejná přeprava osob - Základní požadavky a doporučení pro systémy hodnocení kvality poskytované služby"
 • náležitosti internetových stránek pro MHD - ZDE
 • dopravní politika vybraných měst ČR (*.ZIP; 899 kB) - ZDE
 • příklady chronometráží linek (*.ZIP; 174 kB): ZDE
 • zadání cvičení (*.ZIP)
 • Surovec P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. Žilinská univerzita 1999. (monografie)
  • zakončení přednášek z předmětu (*.ZIP; 6 kB) - ZDE
Kapacita a propustnost železniční dopravy (navazující magisterské studium):
 • hlavní monografie: MOLKOVÁ, Tatiana, et al. Kapacita železničních tratí.  1. vyd.  Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7395-317-1
 • doplnění hlavní monografie: SVOBODA, Vladimír. Doprava jako součást logistických systémů. Praha : Radix, 2006. ISBN 80-86031-68-3 (kapitola 4: *.ZIP; 3,63 MB) - ZDE
 • časové aspekty v železniční osobní dopravě (*.ZIP; 261 kB) - ZDE
 • "Zalomená tříkolejnost"(*.ZIP; 1,97 MB) - ZDE
 • předpis ČD D 24  (*.ZIP; 138 kB) - ZDE
 • UIC KODEX 406 (*.ZIP; 273 kB) - ZDE
 • Studijní opora (*.pdf; 1,14 MB) - ZDE
 • řešená cvičení (*.zip; 1,63 MB) - ZDE
Progresivní systémy v osobní dopravě (navazující magisterské studium): Projekt PRJTK (navazující magisterské studium):
 • podmínky pro udělení zápočtu (*ZIP, 16 kB) - ZDE
 • náplň projektu (*.ZIP; 11 kB) - ZDE 
 • požadavky na formální úpravu závěrečných prací (*.ZIP; 1,05 MB) - ZDE
 • dodatek ke směrnici - zneveřejňování prací (*.ZIP; 121 kB) - ZDE
Teorie dopravních a telekomunikačních systémů, část Periodická doprava (doktorské studium):
 • úvod do problematiky periodické dopravy - prezentace v PowerPointu a doprovodný text (*.ZIP; 4,00 MB) - ZDE
 • optimalizace periodické dopravy v příměstských aglomeracích (*.ZIP; 334 kB) - ZDE