doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera / Katedra technologie a řízení dopravy
 
Úvodní strana  | Aktuálně  |  Podklady pro studenty  | Publikační činnost  |  Rozvrh výuky  | Termíny zkoušek  |  Kontakt

Součásti internetových stránek pro MHD s praktickými ukázkami

   Na internetových stránkách pro systémy MHD v České republice se můžete setkat s různými součástmi (s různou náplní) těchto prezentací. Důležitým hlediskem je rovněž počet cizojazyčných mutací těchto stránek.
   Pokud si internetové stránky pro MHD porovnáte se analogickými stránkami v zahraničí (především v německy mluvících zemích - zřetelné je toto v Německu), tak i struktura a náplň stránek se liší. Ve zmiňovaných německy mluvících zemích je kladen důraz na vizuální efekt (množství obrázků) nad vypovídající schopnost (účel) těchto internetových prezentací (obsah těchto stránek je "chudší" než u nás, což může vést k domněnce, že český cestující je z hlediska požadavku na informovanost náročnější).
 

... Které ze součástí (z následujícího přehledu) má internetová prezentace systému MHD ve Vašem městě? Má tato prezentace i cizojazyčnou mutaci?   V praxi se můžete setkat s následující náplní prezentací MHD (příklady jsou především z Prahy), přičemž neúplnost výčtu je vyhrazena: