doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera / Katedra technologie a řízení dopravy
 
Úvodní strana  | Aktuálně  |  Podklady pro studenty  |  Publikační činnost  |  Rozvrh výuky  |  Termíny zkoušek  |  Kontakt
.