doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera / Katedra technologie a řízení dopravy
 
Úvodní strana  | Aktuálně  |  Podklady pro studenty  | Publikační činnost  |  Rozvrh výuky  | Termíny zkoušek  |  Kontakt

"Analýza zvoleného regionu a jeho dopravní obslužnosti" - projekt z předmětu Integrované dopravní systémy

Obsah analýzy:
1) Základní informace o regionu: parametry, mapa regionu, členění včetně obcí s rozšířenou působností, počet obyvatel a hustota osídlení, velikost, poloha, přírodní podmínky, typ krajiny, vodní toky a plochy jako přirozená bariéra, vojenské újezdy, podíl zemědělské půdy a lesů, administrativní členění, města a obce včetně počtu obyvatel, struktura a kategorie sídel, památky a turistické cíle, národní parky a chráněné krajinné oblasti, hospodářství, průmyslové podniky a služby včetně struktury a počtu zaměstnanců, zajímavosti, domy a byty, apod.
2) Obyvatelstvo regionu: charakteristika, statistika, počty a struktura domácností, věková struktura, naděje dožití, pohlaví, sňatky/rozvody, přírůstek/úbytek, vzdělání, náboženské vyznání, ekonomická aktivita obyvatel - kategorie po 10 letech, nezaměstnanost a volná pracovní místa, cizinci, zdravotní postižení, příjem a důchod, národnost, apod.
3) Doprava v regionu (železniční doprava, veřejná linková doprava, městská doprava): délka železniční sítě celostátní a regionální, elektrifikace železnic, počet kolejí, seznam tratí, délka sítě pro linkovou dopravu, procento pokrytí silniční sítě linkovou dopravou, seznam linek (spoje/km), délka sítě MHD, vozidlový park, počty stanic nebo zastávek, plány dopravních sítí, dopravní a přepravní výkon, dopravci, cena dopravního výkonu, dotace, linky, periodický provoz, krajské dopravní plány, odbavování cestujících, provoz.szdc.cz, vykony.idos.cz, rsd.cz, apod.
4) Souběhy linek (železnice-autobusy, autobusy-autobusy): mezi spoji do 20 minut, úsek 4 po sobě následujících tarifních bodů, v prvním případě tarifní body do 500 metrů od sebe (skutečná po komunikacích, ne vzdušná)
5) Návaznosti linek a přestupy (železnice-autobusy, autobusy-autobusy): pro jednotlivé tarifní body (linky a číslo), v prvním případě i vzdálenost analogicky s předchozím bodem
6) Stručný návrh základní sítě integrované dopravy (důraz na periodičnost, významně nepřekročit stávající objem výkonů dopravy): variantní navýšení dopravních výkonů o 0 %, 2 %, 5 % a 10 %, sítě linek, popsat změny, přesun výkonů mezi druhy dopravy dle poměru ceny dopravního výkonu, zachovat kyvadlový provoz, apod.

Varianty:
region (okresy)
počet studentů
příjmení studentů
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
7/7
Nikolaš, Mikolajek, Porwisz, Křivánek, Raška, Rolc, Píša
Jičín, Semily
6/6
Kaiser, Faktorová, Botur, Bielczyk, Stehlík, Vorel
Liberec, Česká Lípa
6/6
Laskov, Krejčí, Kirsová, Sládek, Král, Štěpán
Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov
7/7
Pavka, Kutík, Konsbul, Pop, Koleňák, Šimon, Brychta
Třebíč, Žďár nad Sázavou
6/6
F. Vlček, Bartoňová, Lanc, Gloser, M. Vlček, Kadlček