doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera / Katedra technologie a řízení dopravy
 
Úvodní strana  |  Aktuálně  |  Podklady pro studenty  | Publikační činnost  |  Rozvrh výuky  | Termíny zkoušek  |  Kontakt

Obecná náplň činnosti:
 • docent na katedře Technologie a řízení dopravy (jmenován dnem 1. března 2007), předtím odborný asistent (od října 1999), 
 • vedoucí Oddělení teorie dopravy a řízení
 • člen Ediční rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • zástupce Dopravní fakulty Jana Pernera v pracovní skupině Platební karty v dopravě (Czech Smart City Cluster)
 • oponent Programů na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, BETA, GAMA, EPSILON, OMEGA, ZÉTA a CENTRA KOMPETENCE v rámci Technologické agentury ČR
Náplň činnosti na katedře:
 • zajišťování přednášek příp. i cvičení v předmětech:
  • Technologie a řízení dopravy - MHD (bakalářské studium),
  • Integrované dopravní systémy (bakalářské studium),
  • Progresivní systémy v osobní dopravě (magisterské studium),
  • Osobní doprava (magisterské studium),
  • Projekt (magisterské studium - jen kombinované studium),
  • Propustnost železniční dopravy (magisterské studium - jen kombinované studium),
  • Teorie dopravních a telekomunikačních systémů (doktorské studium);
  • Diplomová práce (magisterské studium - jen kombinované studium);
 • vědecká a výzkumná činnost především v oblastech:
  • integrované dopravní systémy a dopravní obslužnost,
  • městská hromadná doprava,
  • kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb,
  • periodická osobní doprava;
 • publikační činnost v oblastech vědecké a výzkumné činnosti;
 • ediční referent katedry.
Ukončení vysokoškolského studia:
 • 1998: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (doktorské studium - od 1995)
 • 1995: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy (magisterské studium - od 1993, dokončení studia po přechodu ze Žiliny)
   • pozn.: 1990-1993: Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, obor Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy (magisterské studium, po rozdělení federativní republiky od 1.1.1993 přestup do Pardubic)
Zaměstnání před nástupem na fakultu:
 • 1998-1999: ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou (bývalý podnik ČSAD Žďár nad Sázavou) - technicko hospodářský pracovník
 • 1993-1995: České dráhy, s.p., žst. Nové Město na Moravě - výpravčí vlaků (během studia - v době volna, autorizace v roce 1993)
Poslední aktualizace stránky: 15. 1. 2018